Diensten

Boekhouding

Voor het vastleggen van al uw financiële gegevens werken wij met het pakket Afas.
Het verwerken van uw administratie kan door ons van A tot Z worden gedaan. Als u er echter voor kiest om bepaalde onderdelen in eigen hand te houden, dan is dit ook mogelijk. Wassenaar Administraties is er echter van overtuigd dat het voor u aantrekkelijker is als wij de complete boekhouding voor u doen. Zodoende houdt u tijd over voor zaken waar u beter in bent.

Aangezien het voor u als ondernemer van groot belang is om inzicht te hebben in uw bedrijfsresultaten, bieden wij de mogelijkheid om tussentijdse resultaten samen te stellen.

Als sluitstuk van de administratieve cyclus kunnen wij voor u de jaarrekening samenstellen.
Laat u dit liever door uw huidige accountant uitvoeren, dan verlenen wij natuurlijk alle medewerking.

Controlling

Misschien zit u in de situatie, dat uw onderneming zodanig is gegroeid dat er behoefte is aan een financiële rechterhand met kennis van zaken. Probleem is dan meestal dat zo iemand te duur is en dat er geen werk is voor een volledige functie. In deze situatie kunnen wij u helpen met onze kennis van zaken, die u naar behoefte kunt inschakelen. Dit geldt ook als u met ziekte of andere factoren te maken krijgt waardoor de verwerking van uw administratie stagneert.

Loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, kunnen wij de loonadministratie verzorgen. We gebruiken hiervoor het salarispakket Nmbrs (zie www.nmbrs.com).
Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

 • opstellen van arbeidscontracten
 • maandelijkse verwerking van de lonen
 • aanmelding bij de belastingdienst en overige instellingen
 • maandelijkse loonaangifte
 • diverse jaaropgaven

Belastingen

We zijn ons bewust van de regelmatige wijzigingen in het belastingstelsel. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen is dan ook een must. In dat kader hebben wij onlangs de opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) gevolgd en afgerond. Hierdoor zijn wij in staat om u correct te adviseren inzake belastingvraagstukken.
Wij kunnen voor u de volgende aangiftes verzorgen:

 • inkomstenbelasting
 • omzetbelasting
 • vennootschapsbelasting

Wassenaar Administraties heeft als doelstelling om uw aangifte inkomstenbelasting vóór 1 april in te leveren. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken en komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Overige administratieve ondersteuning

De administratie op orde hebben en houden, omvat meer dan alleen het financiële gedeelte.
Ook andere taken die tijd en aandacht vergen, kunnen wij voor u uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • opstellen en versturen van correspondentie
 • facturering
 • debiteuren bewaking
 • verzorgen van mailing

Advisering

Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring kan Wassenaar Administraties u adviseren over een breed scala aan onderwerpen. Mochten er echter zeer specifieke vragen zijn dan kunnen we een beroep doen op een netwerk van specialisten. Indien dit gewenst is, kunnen wij u ook met één van hen in contact brengen.